Ti dënojmë me votë ata që na dënuan me humbjen e shpresës për një jetë më të mirë!

Shkruan: Hasim Murtezani

S’ka përgjigje më meritore sesa të penalizohen me votë ata që detyruan qytetarët të lëshojnë shtëpitë e tyre të imponuar pikërishtë nga mosperspektiva dhe shuarje e shpresave për një jetë më të mirë.

Ata keqpërdoren besimin e dhënë, ne u’a kemi borxh tju përgjigjemi me drejtësi dhe armën më të fuqishme demokratike që nëpërmjet votës ti detyrojmë të ikin me turpin e zhgënjimit dhe thyerjen e besës qytetare!

Ti dënojmë me votë ata që na dënuan me humbjen e shpresës për një jetë më të mirë!