Poroj: Zbulimi i pllakës perkujtimore të dy dëshmoreve të luftës 2001 Nexhbedin Sulejmani dhe Selman Nuhia (VIDEO)

Poroj: Zbulimi i pllakës perkujtimore të dy dëshmoreve të lu.ftës 2001 Nexhbedin Sulejmani dhe Selman Nuhia.

Zbulimi i pllakës perkujtimore të dy dëshmoreve të l.uftës 2001 Nexhbedin Sulejmani dhe Selman Nuhia.

Lav.di deshmoreve te kombit, lavdi UCK-së.